Пример 1

 • Ниско качество на изолационните материали;
 • Ниско качество на подово покритие;
 • Теч на остатъчни продукти от товарен отсек към шофьорска кабина.

ПРЕДИ


 • Положена висококачествена изолация;
 • Подовото покритие е заменено с износоустойчиво покритие и е допълнително подсилено за тежки товари;
 • Обработка, непозволяваща течностите да минават през изолацията.

СЛЕД


Пример 2

 • Ниско качество на изолационните материали;
 • Ниско качество на подово покритие и полагането й.

ПРЕДИ

 • Положена висококачествена изолация;
 • Подовото покритие е заменено с износоустойчиво покритие и е допълнително подсилено за тежки товари. В допълнение – рифелов алуминий за целия под и лесно-ранимите зони;
 • Обработка, непозволяваща да се руши изолацията по ъглите на пода.

СЛЕД