Срок на гаранцията за хладилни надстройки, термоизолация и хладилни агрегати: 12 месеца.

Вложените материали и вградените инсталации съответстват на Европейските изисквания и разпоредби.

Трансформацията на автомобили в хладилни такива се извършва изкусно по всички правила, съгласно специфичните изисквания на автомобилните производители и Европейските директиви.

plod&zelenchuk_lauri6